Kamenný obchod Praha

Vodní dýmky

Vyšehradská 414/6, Praha 2
  INFORMACE

Katalog zboží
Vodní dýmky Aladin Vodní dýmky TopMark Vodní dýmky Shisha Vodní dýmky Pumpkin Vodní dýmky Mini Vodní dýmky MYA Vodní dýmky King Vodní dýmky Mitsuba Vodní dýmky Sahara Vodní dýmky keramika Příslušenství dýmek Tabák do vodní dýmky Uhlíky do vodní dýmky Orientální zboží Bongy Minerální kamínky Aromatická ochucovadla Zvlhčovadla tabáků

Seznam veškerého zboží

Články a informace
Katalog
Uvod
Galerie Aladin Revolution
Galerie Aladin Evolution
Galerie Aladin Origins
Rozšíření o další šlauch
Něco o našem obchodu
Odkazy - reference
Články

Shisha, hookah, vodnice

Příprava vodní dýmky

Naši partneři
Tabáky do vodní dýmky
Dýmky doutníky víno.cz
Katalog
Kuřáci vodních dýmek jsou vystaveni působení nebezpečných chemických látek

 

Nový výzkum: Kuřáci vodních dýmek jsou vystaveni působení nebezpečných chemických látek

Dvě nové studie pod vedením výzkumníků z Americké University v Bejrůtu (American University of Beirut/AUB) a University Svatého Josefa (St. Joseph University in Beirut/USJ) ukázaly že kouř z vodní dýmky obsahuje velké množství chemických látek, které můžeme nalézt ve škodlivém cigaretovém kouři. Výsledky popírají že by vodní dýmka byla zdravotně nezávadná. (Lidé si často myslí, že voda v dýmce všechny škodliviny zachytí a dým se stane "čistým" nebo dokonce "zdravým")

Průzkum AUB, který byl zveřejněn v roce 2003 v lednovém vydání FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY: dehet, nikotin a těžké kovy obsažené v kouři vodní dýmky, vycházejícím z výzkumného kouřícího zařízení (K výzkumu byl použit obvyklý melasový tabák). Měření byla provedena za účelem popsání průměrné škodlivosti kouření vodní dýmky v závislosti na: množství a délce tahů a na časových intervalech mezi jednotlivými tahy.

Výsledky ukázaly, že nahromaděný kouř ze 100 tahů obsahuje nikotin, dehet a karcinogenní těžké kovy (součást dehtu) v alarmujících hodnotách, v mnoha případech několikrát přesahujících hodnoty obsažené v cigaretách. Spolu s oxidem uhelnatým, který nebyl v průzkumu měřen, jsou dehet a nikotin považovány za hlavní příčiny kuřáckých onemocnění (rakovina jazyka, plic, močového měchýře, onemocnění srdce...).

Přesto, že se dehet v kouři vodní dýmky vyskytuje v alarmujících hodnotách ve srovnání s cigaretovým kouřem, autor studie Dr.Alan Shihadeh, asistující profesor na AUB-ústředí mechanického inženýrství, výsledky výzkumu upřesňuje: V kouři získaném ze 100 tahů z vodní dýmky se sice vyskytuje více dehtu než ve 20 cigaretách, ale cigaretový dehet má jiné složení. To je způsobeno rozdílnou teplotou spalování tabáku. Tabák v korunce vodní dýmky hoří při teplotě maximálně 450°C. Tabák v cigaretě hoří teplotou téměř 900°C. Dehet vznikající za vysokých teplot (v cigaretě) je mnohem více karcinogenní, než dehet vznikající při nižších teplotách (ve vodní dýmce)

Ve studii USJ, Dr. Chawky Harfouch a Dr. Negib Greahchan měřili hodnotu nikotinu a polycyklických uhlovodíků obsažených v kouři vodní dýmky při užití melasového tabáku. Stejně jako ve studii AUB, z průzkumu vyplynulo, že voda část nikotinu zachytí, ale nezachytí rakovinotvorné benzo(a) pyreny, klíčové složky dehtu a silné karcinogeny. Dr. Harfouch vycházel z jiných výzkumů a studií, které poukazují na stejnou hladinu nikotinu v krvi kuřáka vodní dýmky a cigaret. Dr. Harfouch zjistil, že kuřák vodní dýmky však musí vykouřit více tabáku než kuřák cigaret, aby dosáhl stejných hodnot nikotinu v krvi. Tím je vystaven vyššímu množství škodlivých látek.

Přesto, že studie USJ a AUB používaly rozdílné způsoby kouření, dosáhly stejného výsledku: Voda částečně zachytí nikotin v kouři, ale na karcinogenní složky dehtu má jen velmi malý vliv. Dr. Samer Jabbour kardiolog, praktický lékař a ředitel "Protikuřáckého programu" (Quit smoking program) na AUB poznamenává: "Důsledky malého množství nikotinu ve vodní dýmce jsou sice neznámé, ale není vyloučeno, že opakované užívání může vést k závislosti. "V každém případě opakované užívání vodní dýmky může zvýšit riziko rakoviny.

CO JE HORŠÍ: CIGARETOVÝ KOUŘ, NEBO KOUŘ VODNÍ DÝMKY
Z předchozích dvou studií je jasné, že některé látky se ve vodní dýmce vyskytují ve větší míře než v cigaretách a naopak. Obojí však může způsobit vážné onemocnění!

CO VODA?
Voda je používána za účelem snížení hladiny nikotinu a benzo(a) pyrenu obsažených v kouři vodní dýmky. Bohužel je však její účinek velmi nízký. Jak s použitím vody, tak bez jejího použití byly hodnoty těchto složek velmi vysoké!

< Předch.   Další >

VODNÍ DÝMKY ALADIN-SHOP : tel: 604917892 e-mail: info@aladin-shop.cz

Copyright © 2006 - 2011 Vodní dýmky Aladin-Shop | Vodní dýmky tabáky | Vodní dýmky Praha | Luxusní vodní dýmky | Katalog vodních dýmek |